Boloňa a Cambridge: Ako sa učilo na stredovekých univerzitách?


Stredoveké univerzity zo začiatku nevlastnili budovy v ktorých by sa vyučovalo. Hodiny preto prebiehali tam, kde bol voľný priestor na sedenie. Stretnutie študentov na prednáške zvyklo prebiehať aj u niektorého študenta doma. Univerzita preto nebola konkrétnou budovou ale skôr skupinou ľudí, ktorí sa stretávali a rozoberali knihy známych učencov. Onedlho si školy začali prenajímať alebo aj kupovať budovy.

cambridge-atmosfera-na-ulici-stredoveka-architekturajpg

Predmety, z ktorých si študenti mohli vybrať, sa volali podľa toho, aká kniha sa na nich čítala (mohla to byť napríklad kniha gréckeho filozofa). Na univerzitu začínali chodiť nadšenci od veku 14 a 15 rokov ale aj o mnoho starší. V priestoroch školy dostali vedomosti napríklad z geometrie, astronómie, rečníctva alebo teórie hudby, pričom hodiny začínali o 5 alebo 6 ráno. Pokyny ku knihám im učitelia rozprávali v latinčine a očakávalo sa, že sa v nej budú vedieť dohovoriť.

refresco 3png

Boloňská univerzita

Mesto Boloňa na severe Talianska je preslávené práve univerzitou - najstaršou v Európe. Stredovekú univerzitu založili v roku 1088. Tí, ktorí dovtedy vynikali v štúdiu, sa sem začali hlásiť, aby si vypočuli prednášky o rímskom práve. To sa začalo vyučovať ako prvé. Študenti od začiatku platili učiteľom poplatok, ktorý bol skôr darom za šírenie ich vedomostí. Až neskôr sa tieto dobrovoľné príspevky stali ozajstným platom učiteľov.

bolona-blog-ochrana-prirody-a-zaujimavostijpg

Stredovekým centrom mesta sa smerom ku škole prechádzal aj taliansky básnik Dante Alighlieri. Keď sem prišiel z Florencie, dostal sa pod vplyv najlepších učiteľov v Európe. Jeho snaha, aby sa literatúra v krajine začala písať po taliansky (a nie latinsky), sa mu nakoniec vyplatila - keď napísal Božskú komédiu v rodnom Toskánskom nárečí, stala sa základom pre vznik talianskeho jazyka, aký poznáme dnes.

Univerzita v Cambridge

Medzi slávnymi anglickými univerzitami Oxford a Cambridge panuje rivalita už od ich vzniku. Dnes patria obe medzi jedny z najlepších univerzít vo svete. Prvý však vznikol Oxford a to už v roku 1096. Cambridge vznikol neskôr, keď v roku 1209 viedli študenti v Oxforde protesty. Niektoré teórie hovoria, že za nepokojmi stálo údajné nespravodlivé odsúdenie. Preto sa viacerí rozhodli opustiť v tom čase známu školu a odísť do mesta Cambridge (v preklade "most cez rieku Cam"). Viacerí študenti pochádzali práve odtiaľto. Učenci sa združili v skupine nazvanej univerzita, toto slovo znamenalo jednoducho komunita. Univerzitu krátko nato podporilo aj kráľovstvo a dostala výnimku od platenia daní. V priebehu ďalších storočí sem prichádzali stredovekí vedci na štúdium alebo aj vyučovať. Študovať tu po celý čas však mohli iba muži.

cambridge-stredoveke-univerzity-blog-cestovaniejpg

Vo svojich osemnástich rokoch tu začal študovať Isaac Newton. Jeho učiteľmi boli známi matematici a fyzici, ktorí ho vyučovali klasické knihy. On sa však zaujímal aj o výskumy moderných  vedcov. V polovici 17. storočia školu na čas zatvorili a Isaac sa vrátil do rodného domu. Práve v tom čase mal sformulovať slávny gravitačný zákon.